กรมป่าไม้ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการ คิดเพื่อชาติ ทางช่อง TNN2

30 ตุลาคม 2566 สถานีโทรทัศน์ TNN อาคารทิปโก้

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ในรายการ คิดเพื่อชาติ ตอน “คาร์บอนเครดิต เพื่อความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศไทย” โดยมี รศ.ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งจะออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 20.30-21.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ TNN2 (ทรูวิชั่นส์ 784) โดยกรมป่าไม้มีโครงการคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้ โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่สนใจเข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย หรือ T-VER ในพื้นที่ความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ด้วยการฟื้นฟูพื้นที่ป่า การปลูกป่า การบำรุงดูแลรักษาป่า ตามระเบียบเงื่อนไขที่กรมป่าไม้กำหนด ซึ่งกรมป่าไม้จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล ให้คำปรึกษา
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการคาร์บอนเครดิตภาคสมัครใจกับกรมป่าไม้ สามารถขอขึ้นทะเบียน T-VER กับกรมป่าไม้ได้ ซึ่งกรมป่าไม้คาดว่าโครงการดังกล่าวจะมีประโยชน์ทั้งต่อภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน โดยภาครัฐ จะได้พื้นที่ป่าไม้ ภาคเอกชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล ฟื้นฟู และได้เครดิตคาร์บอน ภาคชุมชน จะได้สภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น สามารถใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน และได้เครดิตคาร์บอน ซึ่งทั้งหมดนี้จะนำไปสู่การสนับสนุนนโยบายที่จะทำให้ประเทศไทยมุ่งไปสู่การบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ. 2050 และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ในปี ค.ศ. 2065

Leave a Comment

Skip to content