พิธีรับพระราชทาน “พระพลังแผ่นดิน”

7 กันยายน 2566 ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ นายอำนาจ สุสุทธิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมการปลูกป่า และสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ เข้ารับพระราชทาน “พระพลังแผ่นดิน” เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจที่ได้สนองงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณชุมชนประชาร่วมใจ 1 และ 2 ริมคลองเปรมประชากร

Leave a Comment

Skip to content