ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการใช้จ่า ยงบประมาณสำหรับเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประ จำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ใช้ในส่วนฟื้นฟูพื้นที่ป ่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 15,000 บาท) สสป .

RPO1608.3.1648.pdf

Leave a Comment

Skip to content