ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการใช้จ่า ยงบประมาณสำหรับการจ้างบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำปีง บประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (80,000 บาท) สสป.

RPO1608.3.1649.pdf

Leave a Comment

Skip to content