กรมป่าไม้ จัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนากรมป่าไม้ 127 ปี

18 กันยายน 2566 กรมป่าไม้

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 127 ปี โดยมีนายบรรณรักษ์ เสริมทอง นายนิกร ศิรโรจนานนท์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยอธิบดีกรมป่าไม้ ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีไหว้พระพุทธไตรรสสตวรรษานุสรณ์ พระพุทธรูปประจำกรมป่าไม้ ไหว้ท้าวมหาพรมกรมป่าไม้ ถวายเครื่องสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

จากนั้น อธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ พร้อมกัน ณ ห้องประชุม 1 เพื่อร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยมีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ จากนั้น อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกัน ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์วีรชนป่าไม้ เพื่อร่วมวางพวงมาลา รำลึกถึงคุณความดีของบรรพชนและวีรชนป่าไม้ ที่ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ โดยมีทายาทวีรชนป่าไม้ อดีตผู้บริหารกรมป่าไม้ หน่วยงานข้างเคียง และหน่วยงานภายในกรมป่าไม้ ร่วมวางพวงมาลาโดยพร้อมเพรียงกัน

Leave a Comment

Skip to content