กรมป่าไม้ จัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนากรมป่าไม้ 127 ปี

18 กันยายน 2566 ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

นายพิชิต สมบัติมาก รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 127 ปี โดยมีนายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ พร้อมด้วยนางชญานันท์ ภักดีจิตต์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหาร ข้าราชการหน่วยงานในสังกัด ทส. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานย่านพหล ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ พร้อมด้วยอดีตผู้บริหารกรมป่าไม้ ร่วมแสดงความยินดีและร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลต่าง ๆ ดังนี้

  • รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ โล่ เกียรติบัตร และหนังสือชมเชย แก่ผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้
  • โล่รางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า
  • โล่ข้าราชการ และลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566
  • โล่ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่สนับสนุนการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2566 – รางวัลแสงดาวบุคคลต้นแบบความดีกรมป่าไม้
  • โล่ประกาศเกียรติคุณเจ้าหน้าที่ส่งเสริมป่าชุมชนดีเด่น

Leave a Comment

Skip to content