รองอธิบดีกรมป่าไม้ ปฎิบัติราชการจังหวัดยะลา

4 สิงหาคม 2566 จังหวัดยะลา

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายวีรวัฒน์ แสงกระจ่าง ผู้อำนวยการ สำนักจัดการป่านันทนาการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยล.3 (ลำพะยา-บันนังสตา-ฮาลา) โดยมีนายปรีชา แสงเทียน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมรายงานการดำเนินงานของหน่วยฯ ในโอกาสนี้ รองอธิบดีกรมป่าไม้ได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้วย จากนั้น รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมคณะ ได้ร่วมประชุมกับ พันจ่าโท อนันต์ บุญสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายอำเภอเบตง และคณะ เพื่อหารือและพิจารณาข้อเท็จจริง เกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานที่ท่องเที่ยวจุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง พร้อมกันนี้ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมป่านันทนาการน้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ด้วย

Leave a Comment

Skip to content