กรมป่าไม้ ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ร่วมกับผู้บริหาร ทส.

12 สิงหาคม 2566 ศาลาสหทัยสมาคม ภายในพระบรมมหาราชวัง

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหาร ทส. ผู้บริหาร ข้าราชการหน่วยงานในสังกัด ทส. และนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ นายบรรณรักษ์ เสริมทอง นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา นายนิกร ศิรโรจนานนท์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมวางแจกันดอกไม้ถวายพระพรชัยมงคล และร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทย

Leave a Comment

Skip to content