กรมป่าไม้ร่วมกิจกรรม มอบต้นไม้ให้ชุมชนประชาร่วมใจ 2

27 สิงหาคม 2566 ชุมชนประชาร่วมใจ 2 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เข้าร่วมกิจกรรมมอบต้นไม้แก่ชุมชนประชาร่วมใจ 2 บริเวณริมคลองเปรมประชากร หลังวัดเสมียนนารี โดยมีนายจรัลธาดา กรรณสูตร องคมนตรีและประธานมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นประธาน มีคณะกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ผู้แทนกรุงเทพมหานคร ภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนในชุมชนประชาร่วมใจ 2 เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 โดยในงานได้แจกพืชผักสวนครัว อาทิ มะกรูด ผักหวานบ้าน มะเขือ กะเพรา ตะไคร้ ให้ชาวบ้านในชุมชนนำไปปลูกเพื่อใช้สอยและลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ในส่วนของกรมป่าไม้ได้นำต้นไม้ ได้แก่ แคนา ราชพฤกษ์ พะยอม ยางนา ชิงชัน ปลูกในพื้นที่ของชุมชน เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้เกิดความร่มรื่น ในพื้นที่ชุมชนคลองเปรมประชากร และได้แจกกล้าไม้ให้แก่ประชาชนได้นำไปปลูกบริเวณที่พักอาศัยของตนเอง เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากยิ่งขึ้น

Leave a Comment

Skip to content