อธิบดีกรมป่าไม้ ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับผู้บริหาร ทส.

28 กรกฎาคม 2566 ศาลาสหทัยสมาคม ภายในพระบรมมหาราชวัง

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมภริยา พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหาร ทส. ผู้บริหาร ข้าราชการหน่วยงานในสังกัด ทส. และนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมวางแจกันดอกไม้ถวายพระพรชัยมงคลและร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและปวงพสกนิกรชาวไทย

Leave a Comment

Skip to content