ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเช็คสภาพเพื่อซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ศร 6155 กรุงเทพมหนคร จำนวน 1 งาน (สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

frdsurat_012.pdf

Leave a Comment

Skip to content