ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง โดยเฉพาเจาะจง(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

clean air conditioner.pdf

Leave a Comment

Skip to content