ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการแก้ไขปัญหาราษฎรถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ ครั้งที่ 1-3/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักจัดการที่ดินป่าไม้)

IMG_20230704_0006.pdf

Leave a Comment

Skip to content