ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสมุดประจำตัวผู้ได้รับการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกิน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักจัดการที่ดินป่าไม้)

IMG_20230704_0002.pdf

Leave a Comment

Skip to content