กรมป่าไม้ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 76 ปี อ.อ.ป.

25 กรกฎาคม 2566 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมแสดงความยินดีกับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ในโอกาสครบรอบ “76 ปี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ สร้างสรรค์สวนป่าเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน” โดยมีนายชาญณรงค์ อินทนนท์ และนายประสิทธิ์ เกิดโต รองผู้อำนวยการ อ.อ.ป. ให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้ร่วมสนับสนุนเงินสมทบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในโรงเรียนโดยรอบสวนป่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทั่วประเทศ และบุตรธิดาของผู้ปฏิบัติงาน อ.อ.ป. ด้วย

Leave a Comment

Skip to content