กรมป่าไม้ ร่วมกับ มูลนิธิไทยรักษ์ป่า MOU ขับเคลื่อนการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าต้นน้ำและป่าชุมชน

24 กรกฎาคม 2566 ห้องประชุมสายสัมพันธ์ อาคารเอ็กโก

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ และนางนันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าต้นน้ำและป่าชุมชน กับนายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ ประธานมูลนิธิไทยรักษ์ป่า และรองประธานมูลนิธิฯ โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของทั้ง 2 หน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน โดยการลงนามดังกล่าว เป็นความร่วมมือกันในการดำเนินโครงการความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทย และเพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกันในการเข้ามามีส่วนร่วมในงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทย ทั้งในพื้นที่ป่าต้นน้้าและป่าชุมชน

Leave a Comment

Skip to content