กรมป่าไม้ ทส. รวมพลังปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ร. 10 บนแปลงโฉนดที่ดินฉบับแรกของไทย

21 กรกฎาคม 2566 แปลงโฉนดที่ดินฉบับแรกของไทย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภา และจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566โดยมีนายวราวุธ
ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผู้บริหาร ทส. นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ สมาชิกวุฒิสภาผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้าราชการ ประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำจังหวัดกั้ง 77 จังหวัด ทั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในสถาบันพระมหากษัตริย์และถวายเป็นพระราชกุศล รวมถึงร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย

Leave a Comment

Skip to content