ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบเ บรคและตรวจสภาพรถเพื่อซ่อมบำรุงรถยนต์ราชก าร หมายเลขทะเบียน ฮจ 2122 กรุงเทพมหานคร หมายเล ขครุภัณฑ์ ปม.50-0757-00-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนั กแผนงานและสารสนเทศ)

ประกาศผู้ชนะซ่อมเบรค 2122.pdf

Leave a Comment

Skip to content