กรมป่าไม้ จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา ฯ พระบรมราชินี

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 โดยอธิบดีกรมป่าไม้ ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวคำถวายพระพร และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา จากนั้น อธิบดีกรมป่าไม้และผู้เข้าร่วมพิธี ได้ร่วมลงนามถวายพระพร ณ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

Leave a Comment

Skip to content