ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ และเช็คสภาพรถยนต์ร าชการหมายเลขทะเบียน 3 ฒฌ 7568 กทม. โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง (สำนักจัดการที่ดินป่าไม้)

IMG_20230510_0003.pdf

Leave a Comment

Skip to content