กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ทรงเปิดการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง “หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ : เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (Vetiver for Soil and Water Conservation : In Commemoration of King Bhumibol Adulyadejthe Great) โดยมีนายพลากร สุวรรณรัตน์ องคมนตรี นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เลขาธิการ กปร. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เฝ้าฯ รับเสด็จ ในการนี้ กรมป่าไม้ โดยสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการด้านการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกด้วย วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่

ในช่วงบ่าย เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประทับรถรางพระที่นั่ง ไปยังจุดสาธิตการศึกษารากหญ้าแฝกในที่ดินท่าลี่ ณ งานศึกษาและพัฒนาที่ดิน จุดสาธิตงานศึกษารากหญ้าแฝก ศาลานิทรรศการ แปลงรวบรวมพันธุ์หญ้าแฝก ฯลฯ รวม 14 จุด

Leave a Comment

Skip to content