รมว.ทส.ขึ้นเชียงราย เร่งแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายนิกร ศิรโรจนานนท์ ผอ.สจป. ที่ 2 (เชียงราย) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับคณะของ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) และ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. ผู้บริหาร ทส. ในการลงพื้นที่ จ.เชียงราย ติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 โดยมี นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปสถานการณ์การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ จ.เชียงราย โดย นายวราวุธ กล่าวว่า ที่ผ่านมาการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันมุ่งไปที่ปลายเหตุคือการดับไฟป่าที่เกิดขึ้น แต่ทำอย่างไรที่จะป้องกันไม่ให้ไฟป่าเกิดขึ้น ป้องกันไม่ให้ชาวบ้านเข้าไปจุดไฟเผาป่า หรือควบคุมการเผาวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร การเผาพื้นที่ทำการเกษตรไม่ให้ลุกลามเข้าป่า ส่วนภารกิจการดับไฟป่าที่มีการถ่ายโอนภารกิจไปให้ท้องถิ่น อาจจะต้องมีการดำเนินงานร่วมกันทั้งกำลังคน เครื่องมือ และงบประมาณในช่วงบ่าย นายวราวุธ รมว.ทส. ได้ขึ้นเฮลิปคอปเตอร์เพื่อบินตรวจสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่อ.แม่สาย อ.แม่จัน อ.เมือง อ.แม่สรวย ตามแนวเขาขุนน้ำนางนอน ดอยตุง ดอยจระเข้ ในท้องที่ ต.แม่ยาว ต.ห้วยชมพู ต.วาวี และ ต.แม่สรวย

Leave a Comment

Skip to content