ผู้บริหารกรมป่าไม้ ร่วมกิจกรรม “สรงน้ำพระ” เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2566

นายวราวุธ รมว.ทส. สรงน้ำพระเพื่อเป็นสิริมงคล

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ นำคณะผู้บริหารกรมป่าไม้ เข้าร่วมกิจกรรม “สรงน้ำพระ” เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 วันที่ 11 เมษายน 2566 ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน มีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมและกล่าวขอพรเนื่องในเทศกาล สงกรานต์ จากนั้น นายวราวุธ รมว.ทส. ได้ให้โอวาทและให้พรแก่ผู้บริหาร ทส. ผู้บริหารหน่วยงาน ในสังกัด ทส. ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ไทย จากนั้น นายวราวุธ ได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระเพื่อเป็นสิริมงคล

ในวันเดียวกันนี้ นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กรมป่าไม้ ร่วมสรงน้ำพระพุทธไตรสสตวรรษานุสรณ์ พระพุทธรูปประจำกรมป่าไม้ บริเวณโถง หน้าห้องพิพิธภัณฑ์กรมป่าไม้ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ไทย เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมกล่าว อวยพรแก่ผู้มาร่วมกิจกรรม

Leave a Comment

Skip to content