พิธีรับมอบเครื่องมืออุปกรณ์ ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยาน ฯ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีรับมอบเครื่องมืออุปกรณ์ ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า จากมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท และมูลนิธิพุทธรักษา โดยมี คุณจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นผู้มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ดับไฟป่าของทั้ง 2 หน่วยงาน มีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าเข้าร่วมในพิธี สำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าที่ได้รับมอบดังกล่าว ถือเป็นความร่วมมือ จากภาคเอกชนในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะเร่งนำไปแจกจ่ายให้แก่หน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ที่กำลังเกิดเหตุไฟป่า และจัดส่งให้พื้นที่ที่เสี่ยง ต่อการเกิดไฟป่าเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ซึ่งหากมีเหตุการณ์ไฟป่าเกิดขึ้นจะได้เข้าไประงับเหตุและดับไฟป่า ได้อย่างทันท่วงที

Leave a Comment

Skip to content