ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเ หมาแรงงานปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงแหล่งผลิต เมล็ดพันธุ์ไม้ป่าอายุเกิน ๑๐ ปี เนื้อที่ ๑, ๓๖๔ ไร่ ศูนย์วนวัฒนวิจัยที่ ๓ กำแพงเพชร (สำ นักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๔ ตาก)

(category procurement-notice)

category procurement-notice.pdf

Leave a Comment

Skip to content