กรมป่าไม้ ร่วมงาน “บจธ. มอบสิทธิที่ดินทำกิน สู่ความมั่นคง และยั่งยืน”

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการมอบป้ายสัญลักษณ์แทนสิทธิในที่ดินทำกินให้แก่ตัวแทนวิสาหกิจชุมชนฯ โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ นายภูมินภ์ห์ บุญบันดาร ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ นายทศวารณ์ วิทยาคม ผู้อำนวยการสำนักจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม 20 กุมภาพันธ์ 2566 วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนา จันทบุรี จากนั้นได้มอบหนังสืออนุญาต ให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ให้กับนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รบการคัดเลือกทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ให้กับผู้แทนประชาชน จำนวน 5 ราย สำหรับการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนฯ พื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ในครั้งนี้ ดำเนินการภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มีราษฎรได้รับประโยชน์สามารถอยู่อาศัย ทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม จำนวนประมาณ 1,325 ราย เนื้อที่รวม 36,423-2-74 ไร่ จำนวน 3 พื้นที่ คือ 1.ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าปัถวี 2.ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าจันตาแป๊ะและป่าเขาวังแจง 3.ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสอน

Leave a Comment

Skip to content