กรมป่าไม้ ร่วมงานวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 80 ปี

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร

นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เป็นผู้แทนกรมป่าไม้ ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี โดยได้ร่วมวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ และร่วมทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ จำนวน 81 รูป ณ บริเวณด้านหน้าหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ มีหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก หน่วยงานย่านพหลโยธิน สมาคม คณะบุคคล ตลอดจนนิสิตของแต่ละคณะ เข้าร่วมวางพวงมาลาและร่วมทำบุญใส่บาตรโดยพร้อมเพรียงกัน

Leave a Comment

Skip to content