ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจสภาพรถเพื่อซ่อ มบำรุงรถยนต์ ราชการหมายเลขทะเบียน 1ขค5081 กท ม.หมายเลขครุภัณฑ์ ปม.63-2310-003-002-012-0001 โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง

291222565.pdf

Leave a Comment

Skip to content