ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจสภาพรถเพื่อซ่อ มบำรุงรถยนต์ ราชการหมายเลขทะเบียน 1ขข3757 กร ุงเทพมหานคร หมายเลขครุภัณฑ์ ปม.63-2310-004-0007-012-0005 โ ดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ซ่อมรถ 3757.pdf

Leave a Comment

Skip to content