เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปืน ยาว ขนาด 9 มม. จำนวน 10 กระบอก และเครื่องกระสุ นสำหรับอาวุธปืนยาว ขนาด 9 มม. (จำนวน 50 นัด/กระ บอก) จำนวน 500 นัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร อนิกส์ (e-bidding) (สปฟ.) ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2565

ประกาศผู้ชนะ ปืน 9 มม. งบ65 รอบ2 18 ต.ค.65.pdf

Leave a Comment

Skip to content