ปม. ร่วมกับ อส. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565 เพื่อน้อมระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระราชทานธงไตรรงค์ให้เป็นธงชาติไทย เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460 เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคน สำหรับ วันพระราชทานธงชาติไทย ได้เริ่มขึ้นเป็นปีแรกเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560 เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย และถือเป็นประเทศที่ 54 ของโลกที่มีวันธงชาติ

Leave a Comment

Skip to content