นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมรายการ “APEC VISION” ของกรมประชาสัมพันธ์

นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมการบันทึกเทปรายการ “APEC VISION” ของกรมประชาสัมพันธ์ ดำเนินรายการโดย อ.วีระ ธีระภัทร และ ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน โดยเป็นรายการสนทนา พูดคุยกันเรื่องเอเปค โดยคุยกันแบบ HARD TALK หนักแน่น เจาะลึก ตรงประเด็น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้รับทั้งสาระ ความรู้เกี่ยวกับเอเปค เข้าใจผลกระทบของเอเปคที่มีต่อประชาชน สำหรับประเด็นการสนทนาในการบันทึกเทปครั้งนี้ คือ ป่าไม้ กับ เอเปค โดยมีแขกรับเชิญร่วมในการบันทึกเทปได้แก่ ดร.ปกรณ์ อาภาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รองประธานกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ร่วมพูดคุยในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเอเปคเช่น การจัดการประชุม การเตรียมความพร้อมในฐานะเจ้าภาพเอเปค นโยบายแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจผลการดำเนินงานของเอเปค การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ การค้าไม้เศรษฐกิจ การอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าโดยใช้เทคโนโลยี และการส่งเสริมการค้าไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และการกำจัดการค้าไม้ที่ปิดกฎหมาย เป็นต้น

Leave a Comment

Skip to content