ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริกา ร โดยจ้างเอกชนดำเนินงาน เพื่อปฏิบัติงานด ้านวิชาการป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(15 สิ งหาคม-30กันยายน2565)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08082565.pdf

Leave a Comment

Skip to content