นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมเดินหน้างานด้านป่าไม้

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้เข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีกรมป่าไม้ อย่างเป็นทางการในวันแรก โอกาสนี้ ได้ทำพิธีบูชาพระพุทธไตรสสตวรรษานุสรณ์ พระพุทธรูปประจำกรมป่าไม้ ถวายเครื่องบูชาท้าวมหาพรหมกรมป่าไม้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมป่าไม้ บูชาศาลพระภูมิชัยมลคล และถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

Leave a Comment

Skip to content