นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการ “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินี” ครั้งที่ 14

นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานโครงการจัดนิทรรศการ “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 14 โดยมี นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ นายอภิรักษ์ ทหรานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม สรุปผลการประชุม ดังนี้

  1. กรมป่าไม้ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รจัดนิทรรศการ “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 14 ภายใต้แนวคิด ” 90 พรรษา พระมหากรุณาต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่่งแวดล้อม” ระหว่างวันที่ 10 – 15 สิงหาคม 2565 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ็์ฯ โดยในส่วนของกรมป่าไม้ ได้กำหนดผังในการจัดนิทรรศการ ประกอบด้วย ภาพรวมของโครงการฯ ผลิตภัณฑ์โครงการหนองอึ่งและภูสิงห์ ธนาคารฟืนและอาหารชุมชน พรรณไม้ในพระนามาภิไธย ไม้ใหญ่ในวัด ซุ้มแจกกล้าไม้ เป็นต้น
  2. กำหนดการ จัดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 14 มีดังนี้
    • วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. งานแถลงข่าวการจัดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินี”
    • วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. งานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายเพลพระ (ปิ่นโต) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา
    • วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น. พิธีถวายพานพุ่มหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
    • วันที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 17.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดงาน

Leave a Comment

Skip to content