นายจงคล้าย วรพงศธร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แถลงข่าว การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายจงคล้าย วรพงศธร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานแถลงข่าวการจัด “งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565” โดยมี นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายพรชัย หาญยืนยงสกุลกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ รักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมแถลงข่าวการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ในส่วนของกรมป่าไม้ มีนายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในการแถลงข่าวสำหรับการจัดงาน จะมีพิธีเปิดในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่และจะได้จัดกิจกรรม 4 กิจกรรมสำคัญ ได้แก่

  1. กิจกรรมที่ 1 การจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติ “90 พรรษา บรมราชินีนาถ พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ” เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  2. กิจกรรมที่ 2 การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ เผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานในสังกัด ทส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  3. กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเส้นทางตามรอยเสด็จพระราชดำเนิน ด้วยการพัฒนาเส้นทางวงศ์ปาล์ม ขิงข่า เฟิน และพื้นที่เชื่อมต่อระยะทาง 1.3 กิโลเมตร ซึ่งมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ การเสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ และการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อการเรียนรู้ในเส้นทางเดินตามรอยเสด็จพระราชดำเนิน
  4. กิจกรรมที่ 4 การลงนามถวายพระพร ในรูปแบบ Onsite และ Online ของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดช่วงเดือน

Leave a Comment

Skip to content