เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการใช้จ่ายงบประมาณจ้างจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม “เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดวิกฤติโลกร้อน สู่เมืองคาร์บอนต่ำ” โดยวิธีเฉพาะเจาะโจง

RPO1608.3.1.pdf

Leave a Comment

Skip to content