ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแ ซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ณน 4746 กรุงเท พมหานคร หมายเลขครุภัณฑ์ ปม.51-005-0205-0002 โดยวิธีเ ฉพาะเจาะจง

Untitled_26072022_085357.pdf

Leave a Comment

Skip to content