ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจสภาพรถเพื่อซ่อ มบำรุงรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 2 ขย 9874 กรุ งเทพฯ ครุภัณฑ์ ปม.65-1210-004-0521-012-0013 โดยวิธีเฉพาะเจา ะจง

22072565.pdf

Leave a Comment

Skip to content