ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบ ำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง หมายเล ขครุภัณฑ์ ปม.53-007-0140-0064 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะซ่อมแอร์ 1 เครื่อง002.pdf

Leave a Comment

Skip to content