ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแ ซมบำรุงรักษาและล้างทำความสะอาดเครื่องปรั บอากาศ จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07072565_07072022_151837.pdf

Leave a Comment

Skip to content