นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เป็นประธานเปิดงาน Kick – Off โครงการ “สุพรรณบุรี Carbon Neutrality Model”

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายพฤกษ์ โสโน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ร่วมเปิดงาน Kick – Off โครงการ “สุพรรณบุรี Carbon Neutrality Model” โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน มีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. ดร. อุดม โปร่งฟ้า ที่ปรึกษา รมว.ทส. ผู้บริหาร ทส. นายชูชีพ พงษ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ มีนายธนพงศ์ อุดมศิลป์ ผู้อำนวยการด้านโรงงานน้ำตาลมิตรผลด่านช้าง กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร กลุ่มมิตรผล กล่าวถึงวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนของกลุ่มมิตรผล

ด้านนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ได้กล่าวเปิดงานพร้อมกล่าวถึงวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและของประเทศไทย โดยกล่าวว่า ทส. ร่วมกับกลุ่มมิตรผล จัดทำโครงการ “สุพรรณบุรี Carbon Neutrality Model” ชูอุทยานมิตรผลด่านช้าง สู่โมเดลโรงงานต้นแบบแห่งแรกด้านความเป็นกลางทางคาร์บอน สะท้อนเจตนารมณ์ในการนำพาประเทศไทยสู่เมืองคาร์บอนต่ำ โดยมีเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ในปี 2065 ซึ่งงานในวันนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมายดังกล่าวร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

จากนั้น รมว.ทส. พร้อมผู้ร่วมกิจกรรม ได้ปลูกต้นมะเกลือและต้นยางนาบริเวณอุทยานมิตรผลด่านช้าง พร้อมกันนี้ยังได้จัดกิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าองค์พระ ป่าพุระกำ และป่าห้วยพลู อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปลูกป่าที่กลุ่มมิตรผล ร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี ทส. กรมป่าไม้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง เกษตรกรชาวไร่อ้อย พนักงานกลุ่มมิตรผล และชุมชน ที่ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ โดยมีนายนิทรรศ เวชวินิจ ผอ.สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) เจ้าหน้าที่ ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่กว่า 300 คนร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่จังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกัน

Leave a Comment

Skip to content