นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ ให้สัมภาษณ์ช่อง 7HD ในประเด็นที่มีการร้องเรียนการบุกรุกพื้นที่ป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำลำตะเพิน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ ให้สัมภาษณ์ช่อง 7HD ในประเด็นที่มีการร้องเรียนการบุกรุกพื้นที่ป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำลำตะเพิน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี โดยรองอธิบดีกรมป่าไม้กล่าวว่า หลังจากทราบเรื่อง นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีข้อสั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษพยัคฆ์ไพร บูรณาการร่วมกับ ศปป.4 กอ.รมน. ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครองเข้าตรวจสอบขยายผลการกระทำผิด โดยกรมป่าไม้ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่ามีการบุกรุก และขุดดิน ขนดินไปถมในอ่างเก็บน้ำ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่กรมชลประทานขอใช้ประโยชน์จากกรมป่าไม้สร้างอ่างเก็บน้ำลำตะเพิน และเป็นพื้นที่ คทช. จัดที่ดินทำกินให้ประชาชน ซึ่งไม่สามารถซื้อขายได้ และบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ได้ พบการกระทำผิดทั้งหมด 4 จุด พร้อมทั้งแจ้งความดำเนินคดีแล้ว และเตรียมเพิกถอนสิทธิทั้ง 4 ราย และเตรียมขยายผลการตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ ทั้งนี้ ในส่วนพื้นที่ดังกล่าวจะนำมาจัดสรรให้ประชาชนรายอื่นที่มีคุณสมบัติต่อไป ในส่วนของกรมชลประทาน ทางกรมป่าไม้ได้ประสานให้ควบคุมดูแลไม่ให้มีการบุกรุก ซึ่งกรมชลประทานต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของการใช้อนุญาตพื้นที่ให้เป็นไปตามข้อกำหนด

ในโอกาสนี้ รองอธิบดีได้กล่าวฝากขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ช่วยเป็นหูเป็นตา สอดส่องดูแล และช่วยแจ้งเบาะแสของผู้ที่กระทำความผิด โดยเจ้าหน้าที่จะเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ในการได้สิทธิ คทช. ซึ่งจัดให้แก่ผู้ยากไร้ ไม่สามารถซื้อขายหรือเปลี่ยนมือได้

Leave a Comment

Skip to content