เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อ มแซมอะไหล่ที่ชำรุดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.11 พ.ค.65 (สปฟ.)

ประกาศผุ้ชนะราคา จ้างซ่อมแอร์.pdf

Leave a Comment

Skip to content