ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุง รักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ป ม.65-7440-001-0044-359-0035 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะ จง

030565.pdf

Leave a Comment

Skip to content