นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงาน จังหวัดชัยภูมิ

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหาร ทส. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานภายใต้สังกัด ทส. ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ รวมถึงเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. หน่วยงานภาครัฐ เครือข่ายป่าชุมชนเครือข่าย ทสม. และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับภายในงาน รมว.ทส. ได้มอบเกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ รักษ์ป่า รักแผ่นดิน จำนวน 18 ท่านมอบกล้าไม้ให้แก่นายอำเภอแก้งคร้อ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน มอบหนังสือแสดงป่าชุมชน จำนวน 5 ป่าชุมชนมอบเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำปี 2565 ให้แก่เครือข่ายป่าชุมชน จำนวน 7 ป่าชุมชนมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและป้องกันไฟป่า จำนวน 5 หน่วย

Leave a Comment

Skip to content