เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดร าคาซื่อรถบรรทุก ขนาด 15 ตัน พร้อมเครน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ณ 7 เม.ย. 65) สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป ่า

ประกาศผู้ชนะ -เครน 15 ตัน-7 เม.ย. 65.pdf

Leave a Comment

Skip to content