นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมพิธีรับมอบหน้ากากอนามัย N95 ส่งต่อความห่วงใยให้ ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ สู้ภัยโควิด-19

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมพิธีรับมอบหน้ากากอนามัย N95 โดยมีนายวราวุธศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วย นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ รมว.ทส. นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี รองปลัด ทส. ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด ทส. ร่วมรับมอบผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัย N95 จำนวน 500,000 ชิ้น จาก พลเอกวิสิษฐ แจ้งประจักษ์ ที่ปรึกษาบริษัท ซินเคอ หยวน สตีล จำกัด พร้อมด้วย นายเฉิน หลินฟง รองผู้จัดการใหญ่ และนายเฉิน ยี่จี ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ทั้งนี้ เพื่อส่งต่อความห่วงใยให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โอกาสนี้ รมว.ทส. ได้กล่าวขอบคุณ บริษัท ซิน เคอ หยวน สตีล จำกัด ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญการทำงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นกำลังใจที่ดีสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ อีกทั้งยังช่วยป้องกันเจ้าหน้าที่จากปัญหาฝุ่นและหมอกควันในขณะปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงป้องกันเจ้าหน้าที่จากเชื้อไวรัส COVID-19 กำลังใจในวันนี้จะเป็นแรงกำลังสำคัญให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นมรดกของแผ่นดินไทย ให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป

Leave a Comment

Skip to content