นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย7 เมษายน 2565 สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย กรุงเทพ

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ อัลลัน แมคคินนอน เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศไทยและเครือรัฐออสเตรเลีย และในโอกาสเฉลิมฉลอง 70 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและออสเตรเลีย ในโอกาสนี้ ฯพณฯ อัลลัน แมคคินนอน เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย และนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้ดำเนินการบันทึกเทปเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการป่าไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ที่ถูกกฎหมายของทั้งสองประเทศ ผ่านคู่มือ Country Specific Guideline (CSG) for Thailand หรือ “คู่มือการตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ระหว่างประเทศไทยกับเครือรัฐออสเตรเลีย” ซึ่งได้รับการรับรองจากทั้งสองฝ่าย เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 และเผยแพร่อย่างเป็นทางการเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (https://www.awe.gov.au/agriculture-land/forestry/policies/illegal-logging/importers/resources#country-specific-guidelines) ซึ่งเทปวีดิทัศน์นี้จะเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด ซึ่งในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้เห็นพ้องต้องกันที่จะจัดการสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการค้าไม้ที่ถูกกฎหมาย ให้กับผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งฝั่งไทยและฝั่งออสเตรเลีย ในเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2565 นี้

Leave a Comment

Skip to content