นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี แก้ไขปัญหา “โครงการพัฒนาพื้นที่เตรียมการ ป่านันทนาการเขาพุน้ำร้อนและถ้ำ”

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหาร ทส. ลงพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านเขาพัง ต. วังกระแจะ อ. ไทรโยคจ. กาญจนบุรี เพื่อติดตามและรับฟังผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่เตรียมการป่านันทนาการ เขาพุน้ำร้อนและถ้ำโดยมีนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ พร้อมรายงานสรุปการบริหารจัดการในพื้นที่ โดย รมว.ทส ได้มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน รวมถึงให้คำแนะนำในการอนุรักษ์และดูแลสถานที่ท่องเที่ยวและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

ในการลงพื้นที่ รมว.ทส. ได้รับทราบจากประชาชนขอให้ ทส. เข้ามาช่วยพัฒนาเขาพุน้ำร้อนและถ้ำ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแหล่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน รวมถึงขอให้ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในการใช้อุปโภคและบริโภค เนื่องจากปกติจะมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้แต่ไม่เพียงพอ โดย รมว.ทส ได้ให้ความมั่นใจกับประชาชนว่า ทส. มีภารกิจที่ต้องแก้ปัญหาให้กับประชาชน จะสั่งการให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำรวจ และขุดเจาะหาแหล่งน้ำ และหากประชาชนได้แหล่งน้ำอุปโภคเพียงพอ จะดำเนินการจัดตั้งเป็นป่านันทนาการ โดยเน้นงานพัฒนาที่สำคัญอาทิ ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก อาคารที่ทำการศูนย์บริการนักท่องเที่ยว พัฒนาพุน้ำร้อนอ่างน้ำร้อนไฟฟ้า และระบบสาธารณูปโภค ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเส้นทาง และอื่นๆ

ในการนี้ นายประกอบ มณีวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านเขาพัง ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ. กาญจนบุรี กล่าวว่า “รู้สึกดีใจและภูมิใจมาก ที่ท่าน รมว.ทส. และคณะผู้บริหารของ ทส. เดินทางมาตรวจเยี่ยม และรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ พร้อมยินดีที่จะให้ความร่วมมือ และช่วยพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน รวมทั้งจะช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนตลอดไป”

Leave a Comment

Skip to content